Ιστορικό Πάσχα του 2020. Δυο εικόνες του αγιογράφου Βασίλη Θεοδωρακάκου που θα μας συντροφεύσουν αυτές τις Άγιες Ημέρες

Μπαίνουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα και μάλλον αδυνατούμε να συλλάβουμε στο ελάχιστο το ότι στο μέλλον, μετά από δεκαετίες και εκατονταετίες, το «Πάσχα του 2020» θα …